อ่านนิดนึง
*เนื้อหาในบทความเกือบทั้งหมด เกิดจากการใช้งานมาจริง โดยบางส่วนอาจหาข้อมูลหรือเป็นข้อคิดเห็นของ จขบ. เอง หากมีความผิดพลาดของข้อมูล ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย*
____________________________________________________________________________
                                                 ใครอยากปิดเสีียงปิดตรงลิงค์ที่เป็นปฏิทินข้างๆ ------->
                                                 Turn off Sound on Uniqlo Calender
 
ส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษนี่มั่วไวยากรณ์ และศัพท์บางตัวอาจผิด ถ้ารู้ช่วยบอกหน่อย
Sorry I'm Not Good in English.
 
ตอนนี้ Wazapp ยังไม่สามารถใช้ได้ใน Nokia N9 แต่ Whatsapp Client อีกตัวยังใช้ได้อยู่
นั่นก็คือ Whatsup แต่มันก็ยังมีปัญหาเดียวกับ Wazapp นั่นก็คือไม่สามารถลงทะเบียนได้
คือหลังจากใส่เบอร์โทรไปแล้วมันจะขึ้น Error ฟ้องว่า Old Version
ดังนั้นในบทความตอนนี้จะบอกวิธีแก้ไขกันครับ
 
อุปกรณ์ : Accessories
- Nokia N9 in Developer Mode
  ถ้าไม่รู้ว่าเปิด Developer Mode ยังไงให้ดูที่นี่ :
- USB Cable 
- Computer (Windows Only)
- Internet
 
เตรียมไฟล์ : Download

1. Whatsup
 
1.1 ต้องมีแอป Whatsup ก่อน
 
Download : Whatsup
 
1.2 ติดตั้งแอปลงไปในเครื่อง
After download install to Nokia N9
 
ก่อนติดตั้งต้องมั่นใจว่าอนุญาติให้เครื่องติดตั้งแอปจากภายนอกได้
โดยเข้าไปที่ Settings - Applications - Installations - เลือกที่ Allow installations from non-Store sources
Make sure you allow you phone to install appilcation from non-store sources
001
 
002
 
003
 
004
 
1.3 กดเข้าใช้แล้วลงทะเบียนจะพบหน้าจอ Error
You can't registration you number, Now close app we will use it later.
 
005
 
006 - ออกแอปไปก่อน (Close App)
 
2. WART 1.6.8.0
Download : คลิกตรง Download Zip
007
 
------------------------------------------------------
 
วิธีทำ
 
1. แตกไฟล์ Zip ที่โหลดมาก่อนแล้วเปิดโปรแกรม "WART-1.6.8.0"
Extract File and Open "WART-1.6.8.0"
 
 
008
 
009 - หน้าตาจะเป็บแบบนี้
 
2. ใส่เบอร์โทรพร้อมรหัสประเทศลงไปโดยที่ไม่มี + และ 0
เช่น ประเทศไทยใช้รหัส 66 เบอร์โทร 0812345678
จะต้องใส่ 66812345678
แล้วคลิก "Request code"
*อย่าใส่ผิดเพราะจะต้องรอ 15 นาทีเพื่อใส่ใหม่*
 
Put you phone number in "Phone Number" with country number and without +
Then click "Request Code"
*Please check you number carefully. if you insert wrong number you'll wait 15 minute to try again*
 
010
 
3. รอสักครู่จะมีข้อความส่งเข้าโทรศัพท์
After, you will received message
 
011
 
4. นำรหัสที่ได้กรอกในช่อง "Code" โดยที่ไม่มี -
และคลิก Confirm Code
 
Put you code in "Code" and Click Confirm Code
 
012
 
5. จะมีโค้ดออกมาให้จดเอาไว้
Remember Password
 
013
 
6. กลับมาที่โทรศัพท์ 
ให้เข้าไปที่ Settings - Security - Developer Mode
ให้เลือก Install ตรงหัวข้อ Utillities
ตอนนี้ผมติดตั้งไปก่อนแล้วมันก็เลยขึ้น Installed
 
Back to Phone
Goto Settings - Security - Developer Mode
Install Utilities (Require Mobile Network)
 
014
 
7. เข้า Terminal พิมพ์ตามนี้ โดยไม่ใส่ ""
"nano /home/user/.config/cepiperez/whatsup.conf"
แล้วกด Enter
 
Open Terminal and type
"nano /home/user/.config/cepiperez/whatsup.conf" without ""
 
015
 
016 - มันจะขึ้นแบบนี้
 
 
8. ต้องมั่นใจว่าเลือกตั้งค่าให้เป็นโหมด "Arrow" ไว้โดยเลือกที่ตามรูป
Make sure you set toolbar to "Arrow Mode"
 
017 - เลือกให้เป็นแบบนี้
 
 
9. ใช้ลูกศรที่มี เลื่อนมาบรรทัดล่างสุด
Use Arrow to go last line
 
018
 
 
10. ให้พิมพ์ตามนี้
username=6681234567 เปลี่ยนไปตามเบอร์โทรตัวเอง
password=V7j8pSDLXLsKCB0v6FykYdlJKEs= ที่จดเอาไว้ตอนแรก
 
Type
username=6681234567 (You Phone Number with Country Number(Without +))
password=V7j8pSDLXLsKCB0v6FykYdlJKEs= (Password you get from WART)
019
 
11. กด Ctrl + O (โอ) และกด Enter แล้วกด Y เพื่อบันทึก
ถ้าเห็นว่ามันขึ้น "Write 6 Line" ถือว่าเสร็จแล้ว
 
Select "Ctrl" And press "O"
And Enter -> y 
To Save
Then Exit Termanal
 
020
 
021
 
022 - ถึงตอนนี้แล้วออก Terminal เลย
 
 
12. ลองเข้า Whatsup ใหม่มันจะขึ้นแบบนี้ให้เลือก Yes เพื่อเอาประวัติการคุยคืนมา
หลังจากเลือกแล้วแอปจะปิดตัวลงให้เราเปิดใหม่อีกที
 
Open Whatsup and select Yes to import you chat history.
After press Yes app will close you will open app again.
 
023
 
 
024 - เข้าใหม่สังเกตว่ามันโหลดรายชื่อแล้ว
 
 
025 - เสร็จเรียบร้อย - Complete
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

021 : Nokia N9 Show Yourself #03 : How to Flash Nokia N9

posted on 04 Dec 2013 17:42 by dextelityap in Technology directory Tech
อ่านนิดนึง
*เนื้อหาในบทความเกือบทั้งหมด เกิดจากการใช้งานมาจริง โดยบางส่วนอาจหาข้อมูลหรือเป็นข้อคิดเห็นของ จขบ. เอง หากมีความผิดพลาดของข้อมูล ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย*
____________________________________________________________________________
                                                 ใครอยากปิดเสีียงปิดตรงลิงค์ที่เป็นปฏิทินข้างๆ ------->
                                                 Turn off Sound on Uniqlo Calender
 
ส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษนี่มั่วไวยากรณ์ และศัพท์บางตัวอาจผิด ถ้ารู้ช่วยบอกหน่อย
Sorry I'm Not Good in English.
 
 
คำเตือน : Warning
การแฟลชจะทำให้ข้อมูลทุกอย่างหายไปทั้งหมด ดังนั้นควร Backup ไฟล์ก่อนการแฟลช
Flash delete everything. Please Backup File Before Flashing.
 
คำแนะนำ : Advice
- วิธีข้างล่างใช้ได้กับ Windows, Linux 32 Bit เท่านั้น และ Windows XP ใช้วิธีต่างกันหน่อย
Please do on Windows 32 Bit Only
- ตัวหนังสือสีฟ้าคือ Windows 7, 8 สีม่วงคือ XP
 
- ควรชาร์ตแบตให้เกิน 12% ก่อนแฟลช ไม่อย่างนั้นตอนแฟลชต้องรอให้เครื่องชาร์ตเกิน 12% แล้วมันค่อยแฟลช
Please Charge Baterry Before Flashing. (>12%)
- แฟลชตอนเปิดหรือปิดเครื่องก็ได้
You Can Turn On while Flashing.
- แฟลชนี้ใช้ได้กับคนที่ใช้ Nitdroid มาแล้วแบตหมด เปิดไม่ติด
It work for who want to remove nitdroid from n9.
 
อุปกรณ์ : Accessories
- Nokia N9 1 เครื่อง (หลายเครื่องก็ได้ถ้ามี)
- USB Cable (ควรเป็นของแท้ จะได้เร็วๆ)
- Computer, Tablet, Raspberry Pie อะไรก็ได้ที่รันระบบปฎิบัติการ 32 บิต (32 Bit Operating System)
  (ในที่นี้ทำใน Tablet Windows 8)
- Hi-Speed Internet ไว้โหลดไฟล์ที่ต้องใช้ ประมาณ 2GB+ (For Download File - Size Over 2GB)
 
 
เตรียมไฟล์ : File Download
 
- เข้าไปที่ (Go to Link)
 
เลือกดาวน์โหลดตามประเทศของเครื่อง (ถ้าเป็นเครื่องนอกต้องเลือกของประเทศนั้นๆ) สีเครื่อง ความจุเครื่อง
ให้ดาวน์โหลดทุกไฟล์
Download File By Phone Country , Color, Capacity (Please Download Every File in There.)
 
พอดาวน์โหลดเสร็จให้เอามาไว้ในที่เดียวกันจะได้ไฟล์ตามนี้
(ถ้าเป็นของต่างประเทศชื่อไฟล์จะต่างกันนิดหน่อยตามประเทศ)
After Download File Move File to One Folder
(Name of File is Different By Country)
 
001
 
Download Flasher :
 
 
 
 
Start Flashing
 
1. ติดตั้ง Flasher ก่อน โดยแตกไฟล์ออกมาแล้วกดติดตั้งเลย
First, Install Flasher By Extract File and Click Install
 
002
 
003
 
004
 
005 : ไม่ควรเปลี่ยนที่อยู่ ที่จะติดตั้ง เพราะตอนแฟลชจะงงสถานที่
Please Should not Change Destination Location Because Your Will Dizzy When Flashing.
 
006
 
007
 
 
2. ย้ายไฟล์ที่ดาว์นโหลดมาไปไว้ที่ C:/Program Files/Nokia/Flasher
Second, Move File to C:/Program Files/Nokia/Flasher
 
008
 
009
 
 
3. เข้าไปที่ Search หรือกด Windows+R แล้วพิมพ์ cmd แล้วกด Enter
After, Go to Search on Windows 7,8 or Winodws Key + R (XP) and Type cmd
Press Enter
 
010
 
011
 
 
4. หลังจากกด Enter ไปแล้วจะเห็นหน้าต่างสีดำขึ้นมาให้พิมพ์ตามนี้
After Press Enter. Type
 
"cd C:/Program Files/Nokia/Flasher"
 
On cmd Without ""
โดยไม่ต้องใส่ "" แล้วกด Enter
And Press Enter
 
012 : สำหรับคนที่เปลี่ยนสถานที่ติดตั้งโปรแกรมให้เปลี่ยนที่อยู่ตาม
if You Change Destination Location of Program.
Please Change Follow Destination Location.
 
 
5. แล้วพิมพ์ตามนี้ ไม่ต้องใส ""
Type Without ""
 
"flasher -f -F DFL61_HARMATTAN_40.2012.21-3_PR_LEGACY_005-OEM1-958_ARM.bin -F DFL61_HARMATTAN_40.2012.13-7.SEAP_EMMC_SEAP.bin"
 
โดยชื่อที่เน้นสีส้มไว้เปลี่ยนตามชื่อไฟล์ที่อยู่ในโฟล์เดอร์ Flasher ดังรูป
Change Orenge Character Follow File Name in Folder "Flasher"
 
013
 
 
แล้วกด Enter
And Press Enter
 
014
 
 
5. เสียบ USB เข้าเครื่องแล้วรอ ไปหาขนมกินประมาณ 5 นาที
Plugin USB Cable. Phone will Turn Off Automaticly And Wait 5 Minute
(You will find some snack to eat)
 
015
 
016
 
017
 
018
 
019
 
 
หลังจากหน้าต่างด้านบนหายไปให้ถอดสาย USB ออก เครื่องจะเปิดอัตโนมัติ
After cmd Tab Close. Unplug USB Cable Phone Will Turn On Automaticly.
 
020
 
 
6. เสร็จแล้ว เร็วเหมือนซื้อเครื่องใหม่กันเลยทีเดียว
Finally, Your can setting time, local And Sign in to Nokia Store.
 
 
021
 
022
 
 
 
เสร็จเรียบร้อยสำหรับการแฟลชของ Nokia N9