009 - Facebook New Timeline

posted on 25 Sep 2011 00:31 by dextelityap in Technology
จากงาน f8 (งานแถลงข่าวใหญ่ของ Facebook)
ได้มีการปรับเปลี่ยน Timeline ใหม่ ( หน้า Profile ของเรา )
มีการเปลี่ยนแปลงคร่าวๆ ดังนี้
 
 
1. มีรูปขนาดใหญ่เป็น Header แต่ในเฟสบุ๊ตเรียกว่า Cover
2. รูปประจำตัวถูกบังคับให้อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น
3. เราสามารถคลิกเลือกเวลาที่เราเคยทำกิจกรรมบนเฟสบุ๊คตั้งแต่เราสมัคร
4. มีแถบบอกจำนวนเพื่อน รูปภาพที่ถูกแท็ก หน้าที่เราถูกใจ และบันทึก
 
 
5. พอเลื่อนจอลงไปสักพักมันก็จะปรากฏขึ้นมา ถ้าเราคลิกจะเป็นการขึ้นไปส่วนบนสุดของหน้า
 
6. หน้าจะถูกแบ่งเป็น 2 คอลัมน์ เรียงตามกิจกรรมที่ใช้ในเวลานั้น
 
 
7. เป็นส่วนที่ที่สรูปเกี่ยวกับ เพื่อนที่เพิ่มในเดือนนั้น สิ่งที่ถูกใจในเดือนนั้นๆ รูปภาพที่ถูกแท็กในเดือนนั้น
เป็นต้น
 
 
8. (ปัจจุบันใช้ได้แ้ล้ว) อัพเดทสถานะ กิจกรรมของเพื่อนทุกคนแบบเรียลไทม์
ถ้าเอาเม้าส์ไปชี้ก็จะเห็นคนเม้นท์ได้
 
 
*ในตอนนี้ผู้ใช้ทั่วไปยังใช้ไม่ได้ แต่ Developer สามารถใช้ได้ทันที

edit @ 25 Sep 2011 01:15:10 by Titan {~Blue~}

edit @ 25 Sep 2011 01:16:49 by Titan {~Blue~}

Comment

Comment:

Tweet