อ่านนิดนึง
*เนื้อหาในบทความเกือบทั้งหมด เกิดจากการใช้งานมาจริง โดยบางส่วนอาจหาข้อมูลหรือเป็นข้อคิดเห็นของ จขบ. เอง หากมีความผิดพลาดของข้อมูล ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย*
____________________________________________________________________________
                                                 ใครอยากปิดเสีียงปิดตรงลิงค์ที่เป็นปฏิทินข้างๆ ------->
                                                 Turn off Sound on Uniqlo Calender
 
ส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษนี่มั่วไวยากรณ์ และศัพท์บางตัวอาจผิด ถ้ารู้ช่วยบอกหน่อย
Sorry I'm Not Good in English.
 
ตอนนี้ Wazapp ยังไม่สามารถใช้ได้ใน Nokia N9 แต่ Whatsapp Client อีกตัวยังใช้ได้อยู่
นั่นก็คือ Whatsup แต่มันก็ยังมีปัญหาเดียวกับ Wazapp นั่นก็คือไม่สามารถลงทะเบียนได้
คือหลังจากใส่เบอร์โทรไปแล้วมันจะขึ้น Error ฟ้องว่า Old Version
ดังนั้นในบทความตอนนี้จะบอกวิธีแก้ไขกันครับ
 
อุปกรณ์ : Accessories
- Nokia N9 in Developer Mode
  ถ้าไม่รู้ว่าเปิด Developer Mode ยังไงให้ดูที่นี่ :
- USB Cable 
- Computer (Windows Only)
- Internet
 
เตรียมไฟล์ : Download

1. Whatsup
 
1.1 ต้องมีแอป Whatsup ก่อน
 
Download : Whatsup
 
1.2 ติดตั้งแอปลงไปในเครื่อง
After download install to Nokia N9
 
ก่อนติดตั้งต้องมั่นใจว่าอนุญาติให้เครื่องติดตั้งแอปจากภายนอกได้
โดยเข้าไปที่ Settings - Applications - Installations - เลือกที่ Allow installations from non-Store sources
Make sure you allow you phone to install appilcation from non-store sources
001
 
002
 
003
 
004
 
1.3 กดเข้าใช้แล้วลงทะเบียนจะพบหน้าจอ Error
You can't registration you number, Now close app we will use it later.
 
005
 
006 - ออกแอปไปก่อน (Close App)
 
2. WART 1.6.8.0
Download : คลิกตรง Download Zip
007
 
------------------------------------------------------
 
วิธีทำ
 
1. แตกไฟล์ Zip ที่โหลดมาก่อนแล้วเปิดโปรแกรม "WART-1.6.8.0"
Extract File and Open "WART-1.6.8.0"
 
 
008
 
009 - หน้าตาจะเป็บแบบนี้
 
2. ใส่เบอร์โทรพร้อมรหัสประเทศลงไปโดยที่ไม่มี + และ 0
เช่น ประเทศไทยใช้รหัส 66 เบอร์โทร 0812345678
จะต้องใส่ 66812345678
แล้วคลิก "Request code"
*อย่าใส่ผิดเพราะจะต้องรอ 15 นาทีเพื่อใส่ใหม่*
 
Put you phone number in "Phone Number" with country number and without +
Then click "Request Code"
*Please check you number carefully. if you insert wrong number you'll wait 15 minute to try again*
 
010
 
3. รอสักครู่จะมีข้อความส่งเข้าโทรศัพท์
After, you will received message
 
011
 
4. นำรหัสที่ได้กรอกในช่อง "Code" โดยที่ไม่มี -
และคลิก Confirm Code
 
Put you code in "Code" and Click Confirm Code
 
012
 
5. จะมีโค้ดออกมาให้จดเอาไว้
Remember Password
 
013
 
6. กลับมาที่โทรศัพท์ 
ให้เข้าไปที่ Settings - Security - Developer Mode
ให้เลือก Install ตรงหัวข้อ Utillities
ตอนนี้ผมติดตั้งไปก่อนแล้วมันก็เลยขึ้น Installed
 
Back to Phone
Goto Settings - Security - Developer Mode
Install Utilities (Require Mobile Network)
 
014
 
7. เข้า Terminal พิมพ์ตามนี้ โดยไม่ใส่ ""
"nano /home/user/.config/cepiperez/whatsup.conf"
แล้วกด Enter
 
Open Terminal and type
"nano /home/user/.config/cepiperez/whatsup.conf" without ""
 
015
 
016 - มันจะขึ้นแบบนี้
 
 
8. ต้องมั่นใจว่าเลือกตั้งค่าให้เป็นโหมด "Arrow" ไว้โดยเลือกที่ตามรูป
Make sure you set toolbar to "Arrow Mode"
 
017 - เลือกให้เป็นแบบนี้
 
 
9. ใช้ลูกศรที่มี เลื่อนมาบรรทัดล่างสุด
Use Arrow to go last line
 
018
 
 
10. ให้พิมพ์ตามนี้
username=6681234567 เปลี่ยนไปตามเบอร์โทรตัวเอง
password=V7j8pSDLXLsKCB0v6FykYdlJKEs= ที่จดเอาไว้ตอนแรก
 
Type
username=6681234567 (You Phone Number with Country Number(Without +))
password=V7j8pSDLXLsKCB0v6FykYdlJKEs= (Password you get from WART)
019
 
11. กด Ctrl + O (โอ) และกด Enter แล้วกด Y เพื่อบันทึก
ถ้าเห็นว่ามันขึ้น "Write 6 Line" ถือว่าเสร็จแล้ว
 
Select "Ctrl" And press "O"
And Enter -> y 
To Save
Then Exit Termanal
 
020
 
021
 
022 - ถึงตอนนี้แล้วออก Terminal เลย
 
 
12. ลองเข้า Whatsup ใหม่มันจะขึ้นแบบนี้ให้เลือก Yes เพื่อเอาประวัติการคุยคืนมา
หลังจากเลือกแล้วแอปจะปิดตัวลงให้เราเปิดใหม่อีกที
 
Open Whatsup and select Yes to import you chat history.
After press Yes app will close you will open app again.
 
023
 
 
024 - เข้าใหม่สังเกตว่ามันโหลดรายชื่อแล้ว
 
 
025 - เสร็จเรียบร้อย - Complete
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet